Hamnordning

Vejbystrandshamn är ett populärt ställe att vistas på! Inte bara båtägare och gästande båtar  njuter av vår vackra hamn utan även många andra nyttjar hamnen som rekreations område. Detta är naturligtvis mycket roligt och Vejbystrandshamnförening välkomnar alla att njuta av vår fina atmosfär. Dock är det naturligtvis nödvändigt att en viss ordning och reda gäller då många med olika intressen ska vistas på ett relativt litet område. Därför har Vejbystrandshamnförening tagit fram en Hamnordning som fungerar som regler och ordningsföreskrifter för hamnområdet.  Det är i första hand Hamnkapten eller av denne utsedda Hamnvakter som ansvarar för reglerna i Hamnordningen upprätthålls.