2S5D6493_Cropped

                                                                                                      Foto Perry Norden

Välkommen till Vejbystrands Hamn!

Här hittar du information om Hamnföreningen, Vejbystrands hamns historia, Kontaktuppgifter och mycket annat.

Under fliken ”Hamnkapten” finner du information, nyheter, beslut mm. som speciellt är relevant för dig som är medlem i Hamnföreningen eller står i båtplatskö.

VHF_Informations broschyr

VHF_Informations broschyr (Dansk text)

 Solnedgång i Vejbystrandshamn. Timelaps video av Micke Lang och Clements Döring

 

Insegling till Vejbystrandshamn.

(N56° 18’ 55.32’’ E12° 45’ 38.91’’ angöringspunkt för hamninlopp)

Insegling bör ske i dagsljus då hamninloppet är dåligt upplyst.

Hamnen saknar för närvarande visuella hjälpmedel för insegling så som sektor ljus eller enslinje. Därför bör nedan rekommendationer följas för att på säkraste vis angöra hamnen. Givetvis sker all insegling och navigering på egen risk. Vejbystrandshamnförening fråntar sig ansvar för eventuella felaktigheter i nedan rekommendationer.

Insegling

A

Från Kullabergs spets (A) (N56° 18’ 16.23’’ E12° 26’ 56.62’’ ) är bäringen mot Vejbystrandshamn 086° , distans 10nm. Om man håller denna bäring är det fritt fram tills dess att man kommer fram till hamninloppet (N56° 18’ 55.32’’    E12° 45’ 38.91’’ )

C

Arild (C)  (N56° 16’ 36.42’’ E12° 34’ 36.53’’ ) kan användas som tydligt landmärke då samhället är den sista bebyggelsen innan terrängen lyfter sig upp mot Kullaberg. Bäringen till Vejbystrand från Arild är 069° , distans 6.6nm. (Gå ej söder om denna linje då du befinner dig närmre än 0.5nm från Vejbystrands hamn.)

B

Ankommande från norr (B) bör passera strax väster om pricken som markerar Grytgrunden (N56° 20’ 20.24’’ E12° 40’ 24.03’’ ). Bäringen från denna punkt är 116°, distans 3.2nm. (Gå ej norr om denna linje)

För den som inte är familjär med farvattnen omkring Vejbystrandshamn rekommenderas att insegling sker längst med linjen mellan Kullaberg- Vejbystrand 086° och ej går längre nordväst än linjen mellan Grytgrund-Vejbystrand, 116° och inte söder om linjen Arild-Vejbystrand 069°

—————————–

Ca.150 m nordväst om hamninloppet ligger en sten precis under ytan. Detta grund är markerat med ett rött babordsmärke. Söder om hamnen finns en lång sandstrand som slutar vid Vejbyudde. Utanför Vejbyudde finns ett rev. Udden bör undvikas med minst 200m. Följs ovan inseglings rutter (D.v.s. Insegling mellan linjerna B och C) så undviks både grundet NV om hamnen samt revet vid Vejbyudde.

Vid insegling i hamnen ska man under inga omständigheter gå öster om den södra pirarmen. D.v.s. Inte gå närmre stranden än spetsen på den pirarm som markerar hamninloppet och skiljer hamnen från stranden.

Hamnen håller ett djup på 2.40m vid medelvattenstånd. Dock kan det, speciellt efter västerliga stormar, temporärt vara grundare i själva hamninloppet på grund av sanddrift. Båtar som har djup som överstiger 1.80 bör kontakta hamnkapten för senaste information gällande djupet i hamninloppet innan angöring.

Insegling 2

Gästande båtar förtöjer längsmed pirarmarna (K) eller på grönmarkerade platser

Lokaliteter kopia

A= A-bryggan

B= B-bryggan

C= C-bryggan

D= D-bryggan

E= E-kaj

F= F-kaj

G= Servicebyggnad, Toalett, Sopstation, Dusch, Hamnkontor

H= Servicekaj och Mastkran

I= SS Delfinen

J= Ställplats för husbilar (EJ I DRIFT)

K= Gästplatser

M= RuffenVejbystrandshamn använder sig av appen GoMarina för betalning av gästplatsavgift och slipavgift.


IMG_4657