Båtplatskö

Här finner du information om hur du annmäler dig till båtplatskön.

Beräknad tid för att få fast hamnplats varierar men brukar ta 10-15 år. Temporära ettårsplatser brukar dock kunna erbjudas något tidigare.

För att annmälla sig till båtplatskön, vänligen skicka ett mail till Hamnkapten, jonas.lyngemark@icloud.com. Ange namn, adress, telefonnummer. Du får sedan en bekräftelse på din anmälan med en anmodan att betala in den årliga köavgiften. Din köplats baseras på det datum då pengarna sätts in på hamnföreningens Bank Giro. Förutsätningen att bibehålla sin plats i kön är att  avgiften för köadministration betalas. Förnärvarande är avgiften 100sek per år. Utskick för inbetalning av köadministrationsavgiften kommer ske i januari/februari varje år.

Nya platser kommer normalt att kunna delas ut runt 1 april.

När fast hamnplats erbjuds har köplatsinnehavaren rätt att stå över till nästa gång en plats erbjuds. Dock kan man enbart stå över erbjudande om plats två gånger, sedan flyttas man längst bak i kön.

För närvarande står ca 130 individer i kön.   Följ länken nedan för att se kölistan. Kölistan på denna sida uppdateras under juni månad varje år.

BÅTPLATSKÖ SEP 2023

Utöver båtplatskölistan finns även en båtplatsbytarkölista. Denna kölista är för befintliga medlemmar som önskar byta nuvarande båtplats. De båtplatsinnehavare som vill byta plats anmäler detta via mail till hamnkapten.

BYTARKÖ NOV 2023