Miljö

I vår strävan att värna om miljön uppmans samtliga båtägare att ta del av följande länk från Hav och Vatten myndigheten. Här kan du bland annat läsa om vad du bör tänka på i samband med bottentvätt.

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning–lagar/vagledningar/ovriga-vagledningar/batbottentvatt-av-fritidsbatar.html

För att göra arbetet med slipning av botten till din båt mer miljövänligt har VHF inhandlat två slipmaskiner som är mycket effektiva men som också omhändertar det giftiga slipdammet. Hör av dig till Hamnkapten när du vill låna en av dessa maskiner.