Om Vejbystrands hamn

Vejbystrands Hamn förvaltas och drivs av Vejbystrands Hamnförening ekonomisk förening. (org nr 769621-3581) Bank Giro 625-2597

Föreningen ansvarar för skötsel och den allmäna ordning i hamnen, hamnplatser samt indrivandet av hamnavgifter.


LokaliteterFöreningensstyrelse består av:

Per Bjuvsten, Ordförande                 per.bjuvsten@telia.com

Johan Lundström, Hamnkapten     johan.lundstrom@bjarenet.com

Peter Krumlinde, Kassör                   Peter@hhkonsult.se

Thomas Östensson, Sekreterare      thomas.ostensson@dhsolutions.se

Björn Roxlin, Ledarmot                     bjorn@roxlin.se

Peter Knagh, Ledarmot                      larsson.knagh@telia.com

Michael Kurdve, Ledarmot                michael.kurdve@sse-ab.se

Göran Persson, Ledarmot                 lgspersson@gmail.com

Pär Rampe, Ledarmot                        prampe@telia.com 

 

Nedan finner du protokoll från föreningensstämman

170424 TON Stämmoprotokoll 2017