Om Vejbystrands hamn

190202 TON ProtokollVejbystrands Hamn förvaltas och drivs av Vejbystrands Hamnförening ekonomisk förening. (org nr 769621-3581) Bank Giro 625-2597

Föreningen ansvarar för skötsel och den allmäna ordning i hamnen, hamnplatser samt indrivandet av hamnavgifter.


LokaliteterFöreningensstyrelse består av:

Per Bjuvsten, Ordförande                 pbjuvsten@gmail.com

Johan Lundström, Hamnkapten     vejbyhamnkapten@icloud.com

Peter Krumlinde, Kassör                   Peter@hhkonsult.se

Thomas Östensson, Sekreterare      thomas.ostensson@dhsolutions.se

Björn Roxlin, Ledarmot                     bjorn@roxlin.se

Peter Knagh, Ledarmot                      larsson.knagh@telia.com

Göran Persson, Ledarmot                 lgspersson@gmail.com

Pär Rampe, Ledarmot                        prampe@telia.com 

Mai Kurdve, Ledarmot                       mai.kurdve@ektv.nu

Dan Johansson                                     dan.vejbyif@icloud.com

Jim Sandkvist                                       jim.sandkvist@gmail.com

Nedan finner du de senaste VHF styrelse protokollen samt protokoll från föreningsstämman. 

190616 TON Protokoll

190505 TON Protokoll

190310 TON Protokoll

190407 TON Protokoll föreningsstämma Vejbystrands hamnförening EK förening 2018

190202 TON Protokoll