Om Vejbystrands hamn

Vejbystrands Hamn förvaltas och drivs av Vejbystrands Hamnförening ekonomisk förening. (org nr 769621-3581) Bank Giro 625-2597

Föreningen ansvarar för skötsel och den allmäna ordning i hamnen, hamnplatser samt indrivandet av hamnavgifter.


LokaliteterFöreningensstyrelse består av:

Jim Sandkvist , Ordförande.            jim.sandkvist@gmail.com

Jonas Lyngemark, Hamnkapten     jonas.lyngemark@icloud.com

Peter Krumlinde, Kassör                   Peter@hhkonsult.se

Thomas Östensson, Sekreterare      thomasostensson@hotmail.se

Christina Ahremark, Ledarmot       christina.ahremark@hotmail.com

Göran Persson, Ledarmot                 lgspersson@gmail.com

Mai Kurdve, Ledarmot                       mai.kurdve@gmail.com

Dan Johansson                                     dan.vejbyif@icloud.com