Om Vejbystrands hamn

Vejbystrands Hamn förvaltas och drivs av Vejbystrands Hamnförening ekonomisk förening. (org nr 769621-3581) Bank Giro 625-2597

Föreningen ansvarar för skötsel och den allmäna ordning i hamnen, hamnplatser samt indrivandet av hamnavgifter.


LokaliteterFöreningensstyrelse består av:

Per Bjuvsten, Ordförande                 pbjuvsten@gmail.com

Johan Lundström, Hamnkapten     vejbyhamnkapten@icloud.com

Peter Krumlinde, Kassör                   Peter@hhkonsult.se

Thomas Östensson, Sekreterare      thomas.ostensson@dhsolutions.se

Björn Roxlin, Ledarmot                     bjorn@roxlin.se

Peter Knagh, Ledarmot                      larsson.knagh@telia.com

Göran Persson, Ledarmot                 lgspersson@gmail.com

Pär Rampe, Ledarmot                        prampe@telia.com 

Mai Kurdve, Ledarmot                       mai.kurdve@ektv.nu

Nedan finner du de senaste VHF Styrelsemötesprotokoll

180212 TON Protokoll

180113 TON Protokoll

171203 TON Protokoll

171008 TON Protokoll

170903 TON Protokoll

170619 TON Protokoll

170504 TON Protokoll

170903 TON Protokoll

170128 TON Protokoll

Nedan finner du protokoll från föreningensstämman

2018 års protokoll läggs ut så snart det är justerat….

170424 TON Stämmoprotokoll 2017